Livechat w sklepie Magento 2

W panelu administracyjnym Magento 2 przechodzimy do zakładki Zawartość -> Konfiguracja.

Konfiguracja magento 2

Następnie wchodzimy w pierwszą pozycję Globalny (Zmień) i po załadowaniu rozwijamy zakładkę Nagłówek HTML.


Nagłówek w magento

W sekcji Scripts and Style Sheets należy dodać poniższy kod czatu:


<script>window.$czater = {tok: "ID_Twojego_Czatu", domain: "https://www.czater.pl/", login: undefined, email: undefined}; </script> <script> require([ 'https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/socket.io.js', 'https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js' ], function(){ }); </script>

Style w magento

Teraz wystarczy zapisać zmiany i wyczyścić cache magento.