Integracja czatu z Google Analytics za pomocą Tag Managera.

Jak zintegrować czat z Google Analytics za pomocą Tag Managera?


Aby Google Analytics poprawnie zbierał dane z czatu i usługi callback, należy zastosować dodatkowe ustawienia w Tag Managerze.

W obszarze roboczym należy przejść do sekcji "Tagi" i dodać nowy.


nowy tag

Następnie kliknąć kafelek "Konfiguracja tagu" i z menu po prawej stronie wybrać "Google Analytics - Universal Analytics".
Jako typ śledzenia ustawić "Zdarzenie". W polu "Ustawienia Google Analytics" wybrać swoją zmienną z dodanym identyfikatorem śledzenia, lub stworzyć nową i podać tam identyfikator (domena pliku cookie: auto).
W kolejnym kroku wypełnić "Parametry śledzenia zdarzeń" czyli kategoria, działanie, etykieta i wartość.
Dodaje się je przez wciśnięcie "klocka z plusem".


kategoria

i wybranie z prawego górnego rogu niebieskiego plusa.


przycisk niebieski plus

Kolejno kliknąć kafelek i wybrać z menu po prawej "Zmienna warstwy danych".


zmienna warstw danych

W polu nazwa zmiennej należy wpisać:
- dla pola kategorie: eventCategory
- dla pola działanie: eventAction
- dla pola etykieta: eventLabel
- dla pola wartość: eventValue

 

Następnie zapisać zmiany. Uwaga: Podczas klikania "zapisz" pojawi się okno ze zmianą nazwy zmiennej. Trzeba tam wpisać taką samą nazwę czyli eventCategory, eventAction itd.


konfiguracja zmiennej

Po dodaniu tych czterech parametrów wszystko powinno prezentować się następująco:


skonfigurowany tag

Konfiguracja tagu jest zakończona. Pod tym kafelkiem znajduje się drugi o nazwie "Reguły". Po jego kliknięciu dodać niebieskim plusem nową regułę i z listy po prawej stronie wybrać "Zdarzenia niestandardowe" (sekcja Inne).
Jako nazwa zdarzenia podać "CzaterEvent" i zaznaczyć  "Wszystkie zdarzenia niestandardowe", a następnie zapisać pod tą samą nazwą.


skonfigurowana reguła

Całość powinna wyglądać tak:


skonfigurowana całość

Teraz można opublikować zmiany.