Konfiguracja pobieranych danych

Jak stworzyć własny formularz danych?


Czat może pobierać dowolne dane, które klient zdecyduje się podać, lub pobierać te dane obowiązkowo. Jest też możliwość ustawienia kiedy formularz ma zostać wyświetlony, co zrobimy w ustawieniach danych klienta. Do wyboru są dwa sposoby:
- po pierwszej wiadomości: formularz danych pojawi się w oknie czatu dopiero po przesłaniu przez klienta pierwszej wiadomości;
- przed rozpoczęciem rozmowy: po otworzeniu okna czatu najpierw wyświetli się formularz danych, a po jego wypełnieniu (jeżeli zawiera obowiązkowe pola) będzie można przesłać wiadomość.

ustawienia danych klienta

Jeżeli istnieje potrzeba automatycznego cyklicznego usuwania danych klienta, to można taką funkcję włączyć wpisując liczbę dni, po których te informacje zostaną skasowane.

Jak dodać własne pole?


Własne pole można dodać tutaj (lub klikając żółty przycisk z plusem w konfiguracji danych). W pustej ramce należy wpisać swoją początkową wartość pola (liczba, data, tekst, wartość z listy), informację, lub opis pola (tak/nie, rodo), a następnie zapisać zmiany fioletowym klawiszem z parafką.

własne pola formularza
W celu aktywacji stworzonego pola należy wrócić do ustawień danych klienta i w sekcji konfiguracja danych odnaleźć swoje pole, a następnie zaznaczyć checkboxem kiedy ma się wyświetlać oraz czy musi być obowiązkowo wypełnione.
aktywacja nowego pola

Po zapisaniu zmian nowe pole zostanie dodane do formularza danych. W sekcji widoczne dla administrator może ustalić dla jakich osób zbierane dane będą widoczne.