Jak zainstalować wtyczkę czatera na stronie?

W niniejszym artykule zamieszczamy wskazówki dotyczące instalacji wtyczki czatera w platformach:

http://www.czater.pl/strona/pomoc/live-chat-plugin-magento