Livechat w sklepie Sellingo.pl

Live chat w sklepie Sellingo.pl


Jeżeli masz już konto w naszym serwisie i chcesz uruchomić czat w sklepie Sellingo.pl, to zapoznaj się z poniższą instrukcją.


Po zalogowaniu do swojego panelu administracyjnego w Sellingo.pl, w menu wybieramy sekcję Administracja i w rozwijanym menu Ustawienia podstawowe (1).

Livechat Sellingo.pl

Na dole strony ustawień podstawowych, odnajdujemy pozycję JAVASCRIPT I DODATKI i w ramce Kod umieszczony po otwarciu tagu BODY (2) wklejamy nasz skrypt czatu.
<script>window.$czater = {tok: "ID_Twojego_Czatu", domain: "https://www.czater.pl/", login: undefined, email: undefined};</script><script src="https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js" async></script>

Livechat Sellingo.pl


Na końcu zapisujemy wprowadzone zmiany.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Czater.pl, ale masz już sklep w Sellingo.pl to zaloguj się do swojego panelu administarcyjnego i wykonaj poniższe kroki.


Z rozwijanego menu Integracje wybieramy Czater.pl

Integracje Sellingo.pl

W polu adres e-mail podajemy login, na który ma zostać założone konto w czater.pl
Z palety kolorów wybieramy dominującą na stronie barwę, którą później w razie potrzeby można zmienić. Aktywuj swoje konto.
Po udanej aktywacji pojawi się ekran z potwierdzeniem i danymi do logowania.

aktywacja konta w czater.pl

Od teraz możesz logować się na na https://www.czater.pl/czater/login