Jak opóźnić pojawienie się czatu o żądany czas?

Jak można opóźnić wyświetlenie widgetów na stronie?

Jeżeli czat i telefon mają pojawiać się dopiero po jakimś czasie od wczytania strony, to można to zrobić za pomocą javascriptu.

Kod czatu należy zostawić w tym samym miejscu i dopisać do niego parametr: not_auto_create: true
Po zmianach będzie wyglądał następująco:

kod z dodatkowym parametrem

Kolejnym krokiem jest umieszczenie funkcji wywołującej czat w funkcji opóźniającej już w swoim skrypcie np.:

setTimeout(main, 10000);


setTimeout() - to standardowa opóźniająca funkcja JS;
main() - to funkcja API czatera, więcej można znaleźć tutaj;
10000 - to czas opóźnienia podany w milisekundach;

Powyższy przykład opóźni pojawienie się widgetów o 10 sekund.