Jak przypisać opiekunów do klientów?

Przypisanie opiekunów dla klientów.

Czater umożliwia przypisanie klientom opiekunów. Czyli jeśli chcemy, aby konkretnego klienta obsługiwał zawsze ten sam konsultant (o ile to oczywiście możliwe - jest dostępny) to mamy taką możliwość.

Jak to zrobić?

Jeśli chcemy, by domyślnym konsultantem, czyli pierwszym, który otrzyma powiadomienie o nowej rozmowie od konkretnego klienta (jeśli tylko jego opiekun jest online) był konkretny konsultant to w skrypcie czatu musimy dodać fragment:

patron: 'MAIL_KONSULTANTA'

wskazując w miejscu 'MAIL_KONSULTANTA' adres e-mail tego konkretnego konsultanta np. "jan.kowalski@email.com", czyli:

patron: 'jan.kowalski@email.com'

Skrypt po modyfikacji powinien wyglądać następująco:

Przypisanie opiekuna