Role w czacie

Podział ról i uprawnień w czacie.


W czacie mamy trzy funkcje. Różnią się one uprawnieniami, dlatego warto pamiętać by nadawać je odpowiednim osobom.


Administrator: Ma najwyższe możliwe uprawnienia. Może zmieniać ustawienia czatu, które mają wpływ na jego wygląd oraz zachowanie. Posiada także dostęp do API dla deweloperów oraz do integracji z facebookiem. Jest uprawniony do włączenia płatności na czacie. Widzi wszystkie odbyte rozmowy telefoniczne, oraz konwersacje e-mail i na czacie. Decyduje o tym czy konsultanci widzą wiadomości innych osób. Administrator może tworzyć nowe konta konsultantów i kierowników, dodawać działy i umieszczać w nich osoby. Może dodać również kolejnego administratora. Nie może ustawiać avatarów innym użytkownikom.


Kierownik: To osoba zarządzająca swoimi konsultantami. Nie może dodawać nowych kont, ale może zaznaczyć, kto jest w jego zespole. Widzi rozmowy swoich konsultantów oraz rozmowy ze swojego działu i działu ogólnego. Może dowolnie ustawiać powiadomienia dla swojego konta. Ma dostęp do bazy klientów oraz widzi tych aktualnie przebywających na stronie. Widzi statystyki swoich konsultantów. Może też generować raporty z pracy i pobierać je w formie dokumentu .pdf. Ma wgląd do standardowych wiadomości oraz możliwość ich edycji.


Pracownik: Ma najniższe uprawnienia. Konto pracownika służy wyłącznie do obsługi klientów. Widzi rozmowy ze swojego działu, działu ogólnego, lub w przypadku braku działów - wszystkie rozmowy. Ma dostęp tylko do ustawień swojego konta, gdzie może zmienić adres e-mail, avatar, ustawić prezentowane w czacie imię oraz nazwisko, dodać stanowisko i zmienić hasło. Sam dopasowuje rodzaj powiadomień o rozmowach i wiadomościach. Ma dostęp do bazy klientów, oraz widzi ile osób przebywa na stronie, może sam zacząć rozmowę. Widzi swój czas pracy, a także statystyki swoich działań.