Własne treści w wielu językach (zmienne językowe)

Własne pole ze zmienną językową w formularzu czatu


Zmienna językowa może być wykorzystana np. w przypadku wielojęzycznej strony. Stworzone pola mogą różnić się treścią w zależności od języka. Każde pole może mieć własny typ jak liczba, tekst, pole RODO czy data.

Do czego służą zmienne językowe?

Własne treści w formularzu czatu mogą być tłumaczone na różne języki, dzięki temu klienci z zagranicy mogą mieć osobne formularze które zbierają inne dane. Akcje automatyczne również mogą być dopasowane językowo do klienta i zawierać spersonalizowane komunikaty. W przyszłości będzie możliwe również tłumaczenie stanowisk konsultantów.

Dodawanie zmiennej

W celu jej dodania należy przejść do ustawień językowych i kliknąć dodaj własną zmienną językową.

własna zmienna w czacie

Pole nazwa zmiennej językowej posłuży do deklarowania, czy zmienna ma się wyświetlać, natomiast kolejne pola to treść, którą zobaczy klient.
Po uzupełnieniu formularza należy zapisać zmiany. Treści można edytować później po kliknięciu w klawisz edytuj przy języku.

Zmienną należy zadeklarować w dodatkowych polach.
Przykład: zmienna ma nazwę moja zmienna
W sekcji dodaj nowe pole należy wpisać {{moja zmienna}} i wybrać typ np. tekst, a następnie zapisać zmiany parafką.

deklaracja nowej zmiennej

Ostatnim krokiem jest aktywacja zmiennej w ustawieniach danych klienta. Wystarczy zaznaczyć kiedy ma się wyświetlać, oraz czy pole jest obowiązkowe. Po zapisaniu zmian nowe pole pojawi się w formularzu. Jego wersje językowe będą zmieniać się zgodnie z ustawieniami językowymi przeglądarki klienta.

aktywacja nowej zmiennej