Nasze zasady są proste i przejrzyste
 

1. Definicje i postanowienia ogólne.

 1. Czater.pl jest serwisem umożliwiającym stworzenie i osadzenie na swojej stronie internetowej live chatu umożliwiającego kontakt z klientami w czasie rzeczywistym.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną czater.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin dostępny jest na stronie www.czater.pl/regulamin/. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
 3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest EBROS Mariusz Rosa, ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka, zwany dalej Administratorem.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownikiem jest osoba, która założyła Konto w Serwisie.
 5. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
 7. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.

2. Zasady użytkowania.

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z zasadami jego użytkowania, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
 2. Użytkownik ma prawo zamieścić na swojej stronie internetowej, aukcji, blogu i w innych miejscach w Internecie okno czatu stworzonego za pomocą Serwisu, ale tylko przy pomocy kodu HTML udostępnionego na łamach Serwisu. Modyfikowanie kodu, usuwanie jego fragmentów dodawanie własnych zmian nie jest dozwolone.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt (http://www.czater.pl/site/kontakt).
 4. Tworzenie i korzystanie z czatu w ramach podstawowego konta jest bezpłatne.
 5. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności konta do konta "Plus+". Koszt rozszerzenia reguluje cennik. Rozszerzenie do konta "Plus+" nie jest obowiązkowe.

3. Administrowanie Serwisem.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści przekazywane i uzyskiwane przez Użytkowników za pośrednictwem czatu stworzonego w Serwisie,
  2. prawidłowe działanie funkcji serwisu,
  3. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
  4. utratę treści zamieszczonych i uzyskanych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. wyłączania serwisu bez powiadomienia,
  2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
  3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.