Jak sterować czatem przez JavaScript? Metody otwierania, ukrywania i tworzenia czatu z poziomu JS.

Sterowanie czatem przez JavaScript.

Odpowiednia modyfikacja kodu czatera pozwala sterowanie czatem przez JavaScript. Można dzięki temu na przykład zapobiec budowaniu się czata wraz z wczytywaniem strony; jest to przydatne zwłaszcza na stronach, na których treść wczytywana jest dynamicznie.

Jak to zrobić?

Potrzebna będzie modyfikacja domyślnego kodu czatu. Na początek do kodu doklejamy:

not_auto_create: true

Po tej zmianie kod będzie wyglądać następująco:

Zmodyfikowany kod

Następnie odbywa się właściwe sterowanie czatem z poziomu JavaScript poprzez wywoływanie globalnych fukcji zależnych od tego jaki efekt chcemy uzyskać:

- aby zbudować czat, należy wywołać globalną funkcję:

$czaterMethods.main()

- aby zniszczyć czat, należy wywołać globalną funkcję:

$czaterMethods.destroy()

- aby pokazać czat automatycznie:

$czaterMethods.showChat()

- aby ukryć czat:

$czaterMethods.hideChat()

- aby pokazać okno callback:

$czaterMethods.toggleCallBanner(true)

- aby ukryć okno callback:

$czaterMethods.toggleCallBanner(false)

Sprawdzanie statusu

Aktualny status czatu można sprawdzić za pomocą poniższego kodu:

document.getElementById('czater-contener').getAttribute('data-status');

Otwieranie czatu w nowym/tym samym oknie w wersji mobilnej

Domyślnie, w wersji mobilnej po kliknięciu w widget czat otwiera się w obecnym oknie (urządzenia Android) lub w nowym (iOS: iPhone, iPad).
Można to zachowanie zmienić za pomocą parametru:

chat_open_mode:

który może przyjmować wartości:
- 'auto' - domyślne zachowanie
- 'stay' - zostaje zawsze w tej samej zakładce
- 'windowed' - otwiera zawsze w nowym oknie

Zamykanie okna czatu przez kliknięcie "wstecz" - urządzenia mobilne

Obecnie, po kliknięciu "wstecz"na urządzeniu mobilnym wracamy na wcześniej odwiedzaną stronę.
Aby cofnięcie powodowało zminimalizowanie czatu, należy dodać podany parametr do kodu czatu np. po email: undefined.

allow_mobile_back: true

Dla funkcji domyślny parametr to false. Zmieniając go na true, przycisk "wstecz" będzie minimalizował czat na urządzenia mobilnych.