Dynamiczna zmiana treści akcji automatycznych

Jak zmienić treści akcji automatycznych w kodzie czatu?

Zmiany treści akcji automatycznych można dokonać poprzez modyfikację kodu czatu. Jest to pomocne zwłaszcza w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba zdefiniowania różnych treści dla wielu stron.

Aby uniknąć definiowania z poziomu panelu użytkownika, treści modyfikujemy poprzez dopisanie do podstawowego kodu czatu dodatkowych parametrów.

Parametry zmieniające dynamicznie treści akcji automatycznych:

  • overwriteAdvertHeader: Nowa treść nagłówka - dla zmiany nagłówka komunikatu:
    <script>window.$czater = {tok: "ID_Twojego_Czatu", domain:"https://www.czater.pl/", login: undefined, email: undefined, overwriteAdvertHeader: "Nowa treść nagłówka"};</script><script src="https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js" async></script>


  • overwriteAdvertText: Nowa treść komunikatu - dla zmiany treści wyświetlanego komunikatu:
    <script>window.$czater = {tok: "ID_Twojego_Czatu", domain:"https://www.czater.pl/", login: undefined, email: undefined, overwriteAdvertText: "Nowa treść komunikatu"};</script><script src="https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js" async></script>


  • overwriteWelcomeMessage: Nowa treść powitania - dla zmiany terści wiadomości powitalnej:
    <script>window.$czater = {tok: "ID_Twojego_Czatu", domain:"https://www.czater.pl/", login: undefined, email: undefined, overwriteWelcomeMessage: "Nowa wiadomość powitalna"};</script><script src="https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js" async></script>Parametry które chcemy zachować bez zmian należy ustawić na undefined lub całkiem usunąć z kodu czatu.

Operacja ta wymaga wiedzy na temat administrowania zasobami naszej strony.
W razie trudności z zastosowaniem tej metody na swojej stronie prosimy o kontakt z nami