Import własnych danych o klientach

Jak zaimportować własną bazę danych do Czatera?

Bazę klientów rozbudować można o własne kontakty, zaimportowane z pliku CSV (plik taki stworzyć można z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych np. MS Excel).

Aby to zrobić, należy przejść do sekcji baza klientów i wybrać opcję Importuj klientów z pliku:

Baza klientów


Następnie na dysku komputera wskazujemy plik, z którego dane zostaną zaimportowane:

Plik CSV


Kolejnym krokiem jest przyporządkowanie etykiet odpowiednim kolumnom. Możemy też zdecydować o pominięciu importu pierwszego wiersza (często bowiem w pierwszym wierszu mamy właśnie zapisane kategorie poszczególnych kolumn). Na końcu klikamy na klawisz Import.

Import bazy