API JavaScript w widgecie live chat

Do czego służy JavaScript API?


API to pozwala na dodanie własnego kodu JavaScript, który będzie wykonany w określonych sytuacjach. Momenty, w których można taki kod dodać to:
 • utworzenie widgetu czatu
 • poproszenie klienta o dane kontaktowe
 • zapisanie przez klienta danych
 • wyświetlenie akcji automatycznej: zaproszenie do rozmowy
 • wyświetlenie akcji automatycznej: popup z informacją
 • wyświetlenie akcji automatycznej: angażującej
 • wyświetlenie akcji automatycznej: zaproszenie do rozmowy telefonicznej
 • zamówienie przez klienta rozmowy telefonicznej na teraz
 • zamówienie przez klienta rozmowy telefonicznej na później
 • pierwsza wiadomość w rozmowie na czacie
 • wysłanie wiadomości offline przez klienta
 • zakończenie rozmowy na czacie
 • otwarcie okna czatu przez klienta
 • zamknięcie okna czatu przez klienta
 • otwarcie okna telefonu przez klienta
 • zamknięcie okna telefonu przez klienta

Jak dodać swój kod?


W tym celu należy użyć obiektu $czaterEvents i dodać własną funkcję wg poniższych wzorów.

Czat utworzony:

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onChatReady = function(data) {
   console.log('onChatReady', data);
   // wlasny kod
};

Poproszenie klienta o dane kontaktowe

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onDataAsk = function(data) {
   console.log('dataAsk', data);
   // wlasny kod
};

Zapisanie przez klienta danych

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onDataSave = function(data) {
   console.log('datasave', data);
   // wlasny kod
};

Zapisanie przez klienta danych

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onDataSave = function(data) {
   console.log('datasave', data);
   // wlasny kod
};

Wyświetlenie akcji automatycznej: zaproszenie do rozmowy

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onTriggerWelcome = function(data) {
   console.log('onTriggerWelcome', data);
   // wlasny kod
};

Wyświetlenie akcji automatycznej: angażującej

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onTriggerUserInvolving = function(data) {
   console.log('onTriggerUserInvolving', data);
   // wlasny kod
};

Wyświetlenie akcji automatycznej: zaproszenie do rozmowy telefonicznej

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onTriggerCallbackInvitation = function(data) {
   console.log('onTriggerCallbackInvitation', data);
   // wlasny kod
};

Zamówienie przez klienta rozmowy telefonicznej na teraz

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onCallRequest = function(data) {
   console.log('onCallRequest', data);
   // wlasny kod
};

Zamówienie przez klienta rozmowy telefonicznej na później

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onCallRequestLater = function(data) {
   console.log('onCallRequestLater', data);
   // wlasny kod
};

Pierwsza wiadomość w rozmowie na czacie

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onFirstMessage = function(data) {
   console.log('onFirstMessage', data);
   // wlasny kod
};

Zakończenie rozmowy na czacie

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onConversationEnd = function(data) {
   console.log('onConversationEnd', data);
   // wlasny kod
};

Wysłanie wiadomości offline przez klienta

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onMessageOffline = function(data) {
   console.log('onMessageOffline', data);
   // wlasny kod
};

Otwarcie okna czatu przez klienta

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onShowChat = function(data) {
   console.log('onShowChat', data);
   // wlasny kod
};

Zamknięcie okna czatu przez klienta

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onHideChat = function(data) {
   console.log('onHideChat', data);
   // wlasny kod
};

Otwarcie okna telefonu przez klienta

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onShowCallBanner = function(data) {
   console.log('onShowCallBanner', data);
   // wlasny kod
};

Zamknięcie okna telefonu przez klienta

var $czaterEvents = $czaterEvents || { };

$czaterEvents.onHideCallBanner = function(data) {
   console.log('onHideCallBanner', data);
   // wlasny kod
};