Livechat w sklepie Sstore.pl

Jak zainstalować livechat w Sstore.pl?


Po zalogowaniu do swojego panelu administracyjnego w Sstore przechodzimy do sekcji Tools i z rozwijanego menu wybieramy kolejno Webmaster`s Tools (1), a następnie Additional javascript code in HEAD section (2).

Livechat Sstore

Na kolejnej stronie, w polu Additional javascript code in HEAD section (3) wklejamy nasz skrypt czatu i zapisujemy zmiany zielonym klawiszem Save (4).
<script>window.$czater = {tok: "ID_Twojego_Czatu", domain: "https://www.czater.pl/", login: undefined, email: undefined};</script><script src="https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js" async></script>

Livechat Gekosale.pl

Instrukcja konfiguracji usługi callback:

Jak uruchomić callback?