RestAPI

Do czego służy RestAPI?

RestAPI pozwoli na pełną integrację Czatera z własnym systemem lub systemami zewnętrznymi, które wykorzystujemy w swojej pracy.

Narzędzie to umożliwi między innymi eksport pozyskanych za pośrednictwem czatu danych, np. treści rozmów i wiadomości offline, danych dotyczących klientów do używanego CRM.

RestAPI pozwala także automatyzację procesów, np. w sytuacji, gdy w firmie mamy dostępną infolinię, w momencie gdy klient telefonuje i zostaje to zanotowane w systemie centrali telefonicznej, automatycznie można uruchomić dla tej czynności metodę API Czatera i zostanie to odnotowane w CRM.


Jakie są dostępne metody?

Na ten moment dostępne są następujące metody:
 • Pobranie bazy klientów

  POST https://s2.czater.pl/api
  {
  "type": "clients",
  "apiKey": "xxxxxx",
  "offset": "0"
  }

  Indywidualny klucz API można pobrać ze strony: https://www.czater.pl/userPanel/developer (zawartość dostępna dla zalogowanych użytkowników).

  3 obligatoryjne parametry:
  - type: "clients"
  - apiKey - twój klucz API
  - offset - numer klienta, od którego rozpoczyna się pobieranie.

  Dane zwracane są w paczkach po 100 rekordów w formacie JSON.

 • Dodanie nowego klienta

  POST https://s2.czater.pl/api
  {
  "type": "add-client",
  "apiKey": "xxxxxx",
  "name": "name",
  "email": "email",
  "directional": "48",
  "phone": "phone",
  "skype": "skype",
  "custom": "custom",
  "description": "description"
  }

  2 obligatoryjne parametry:
  - type: "add-client"
  - apiKey - twój klucz API
  Kolejnymi parametrami możesz sprecyzować dane klienta.
 • Czy klient online

  POST https://s2.czater.pl/api
  {
  "type": "client-online",
  "apiKey": "xxxxxx",
  "name": "name",
  "email": "email",
  "phone": "phone",
  "skype": "skype"
  }

  2 obligatoryjne parametry:
  -type: "client-online"
  -apiKey - twój klucz API
  Kolejnymi parametrami możesz sprecyzować dane klienta.
 • Pobranie bazy klientów

  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxx&offset=0&type=clients
  lub:
  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxx&id=0&type=clients

  3 obligatoryjne parametry:
  -type: "client"
  -apiKey - twój klucz API
  -offset - numer, od którego rozpoczyna się pobieranie
  lub id - unikalny identyfikator klienta.
  Dane zwracane są w paczkach po 100 rekordów w formacie JSON.
 • Pobieranie czatów

  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxx&offset=0&type=conv
  lub:
  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxx&id=0&type=conv

  3 obligatoryjne parametry:
  -type: "conv"
  -apiKey - twój klucz API
  -offset - numer, od którego rozpoczyna się pobieranie
  lub id - unikalny identyfikator klienta.
  Dane zwracane są w paczkach po 100 rekordów w formacie JSON.
 • Pobieranie widomości offline

  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxx&offset=0&type=message
  lub:
  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxx&id=0&type=message

  3 obligatoryjne parametry:
  -type: "message"
  -apiKey - twój klucz API
  -offset - numer, od którego rozpoczyna się pobieranie
  lub id - unikalny identyfikator klienta.
  Dane zwracane są w paczkach po 100 rekordów w formacie JSON.
 • Pobieranie rozmów telefonicznych

  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxx&offset=0&type=call
  lub:
  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxx&id=0&type=call

  3 obligatoryjne parametry:
  -type: "call"
  -apiKey - twój klucz API
  -offset - numer, od którego rozpoczyna się pobieranie
  lub id - unikalny identyfikator klienta.
  Dane zwracane są w paczkach po 100 rekordów w formacie JSON.
 • Połączenie telefoniczne

  POST https://s2.czater.pl/api
  {
  "type": "request-call",
  "apiKey": "xxxxxx",
  "clientDir": "48",
  "clientNum": "000000000"
  }

  4 obligatoryjne parametry:
  -type: "request-call"
  -apiKey - twój klucz API
  -clientDir - kierunkowy klienta
  -clientNum - numer telefoniczny klienta
 • Pobranie treści czatu

  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxxx&id=0&type=convCont

  3 obligatoryjne parametry:
  -type: "convCont"
  -apiKey - twój klucz API
  -id - unikalny identyfikator czatu
 • Pobranie treści czatu

  GET https://s2.czater.pl/api?apiKey=xxxxxx&type=cons

  2 obligatoryjne parametry:
  -type: "cons"
  -apiKey - twój klucz API

Jakie metody dostępne będą w przyszłości?

Ponieważ cały czas pracujemy nad rozwojem API, w przyszłości dostępne będą także metody:
 • Dodanie, edycja, pobranie listy akcji automatycznych
 • Dodanie, edycja, pobranie listy przypomnień
 • Pobranie statystyk