Ukrycie liczby zamówionych połączeń w widgecie.

Jak ukryć licznik zamówionych rozmów w widgecie?

W widgecie telefonu (call back) wyświetlana jest liczba zamówionych danego dnia rozmów.

widget call back na stronę


Jeśli chcemy ukryć ten licznik, możemy ukryć go za pomocą indywidualnego stylu CSS:
https://www.czater.pl/userPanel/settings_advanced
Wygląda to następująco:

Własne CSS

Aby liczby nie były widoczne na ikonie „Call back”, należy użyć indywidualnego kodu CSS.

#counter,#infoCounter {
    display: none !important
}
Monika · 24.06.2019 10:53

perfekcyjna porada