Jak zmienić szerokość okna czatu?

Czy można zmienić rozmiar okna czatu?

Rozmiar okna czatu można zmienić za pomocą indywidualnego stylu CSS.
https://www.czater.pl/userPanel/settings_advanced
Wygląda to następująco:

Własne CSS


CSS czatu związane z rozmiarem okna czatu:


#e3D18r_czater #czater-contener[data-display='on'] {
    width: 290px!important;
    height: 400px!important;
}
W zaprezentowanym wyżej przykładzie użyliśmy wymiarów 290x400 . Oczywiście można użyć dowolnych wymiarów.